Ưu Đãi Massage Tháng 11 – Golden Lotus Spa

body-001

Massage Body chỉ 150K

💞 150K (Off 63%) – Massage Body “Signature” 60' (Giá gốc 395K)
⏰ Thời gian áp dụng đến 30.11.2020, T2 ~ T6
💯 Địa chỉ Áp dụng: 15 Thái Văn Lung, Quận 1
🇻🇳 Ưu đãi dành cho khách hàng VN - Booking trước ít nhất 1 tiếng
foot-001

Foot Massage chỉ 130K

💞 130K (Off 58%) – Traditional Foot Massage 60' (Giá gốc 315K)
⏰ Thời gian áp dụng đến 30.11.2020, T2 ~ T6
💯 Áp dụng tại chi nhánh 15 Thái Văn Lung, Quận 1
🇻🇳 Ưu đãi dành cho khách hàng VN - Booking trước ít nhất 1 tiếng
bau-002

Massage bà bầu chỉ 110K

💞 110K (Off 77%)– Massage bà bầu cao cấp 60' (Giá gốc 470K) ⏰ Thời gian áp dụng đến 30.11.2020, T2 ~ T6 💯 Áp dụng tại chi nhánh 15 Thái Văn Lung, Quận 1 🇻🇳 Ưu đãi dành cho khách hàng VN - Booking trước ít nhất 1 tiếng
facial0_o

Massage Facial chỉ 210 K

💞 210K (Off 50%) – Massage Facial 60' (Giá gốc 420K)
⏰ Thời gian áp dụng đến 30.11.2020, T2 ~ CN
💯 Áp dụng tại chi nhánh 15 Thái Văn Lung, Quận 1
+ Ưu đãi dành cho khách hàng Booking trước ít nhất 1 tiếng

Make An Appointment

Chọn Ưu Đãi

Make An Appointment