Ưu Đãi Massage Tháng 03-04-05 – Golden Lotus Spa

body-001

Massage Body chỉ 170K

💞 170K (Off 63%) – Massage Body “Signature” 60' (Giá gốc 395K)
⏰ Thời gian đến 31.05.2021, T2 ~ T6 (Trừ các ngày Lễ Tết)
💯 Địa chỉ Áp dụng: 15 Thái Văn Lung, Quận 1
🇻🇳 Ưu đãi dành cho khách hàng VN - Booking trước ít nhất 1 tiếng
foot-001

Foot Massage chỉ 150K

💞 150K (Off 58%) – Traditional Foot Massage 60' (Giá gốc 315K)
⏰ Thời gian đến 31.05.2021, T2 ~ T6 (Trừ các ngày Lễ Tết)
💯 Áp dụng tại chi nhánh 15 Thái Văn Lung, Quận 1
🇻🇳 Ưu đãi dành cho khách hàng VN - Booking trước ít nhất 1 tiếng
bau-002

Massage bà bầu chỉ 130K

💞 130K (Off 72%)– Massage bà bầu cao cấp 60' (Giá gốc 470K)
⏰ Thời gian đến 31.05.2021, T2 ~ T6 (Trừ các ngày Lễ Tết)
💯 Áp dụng tại chi nhánh 15 Thái Văn Lung, Quận 1
🇻🇳 Ưu đãi dành cho khách hàng VN - Booking trước ít nhất 1 tiếng
facial0_o

Massage Facial chỉ 210 K

💞 210K (Off 50%) – Massage Facial 60' (Giá gốc 420K)
⏰ Thời gian đến 31.05.2021, T2 ~ T6 (Trừ các ngày Lễ Tết)
💯 Áp dụng tại chi nhánh 15 Thái Văn Lung, Quận 1
+ Ưu đãi dành cho khách hàng Booking trước ít nhất 1 tiếng

    Make An Appointment

    Chọn Ưu Đãi

    Make An Appointment